Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

 

Η Φυσική με Πειράματα Α' Γυμνασίου

Η Φυσική με Πειράματα Α' Γυμνασίου - Βιβλίο Εκπαιδευτικού

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α΄Γυμνασίου

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄Γυμνασίου

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄Γυμνασίου (ΝΕΟΣ) Σχολ. έτος 2014-15

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Β΄Γυμνασίου

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Γ΄Γυμνασίου

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Γ΄Γυμνασίου

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Γ΄Γυμνασίου

 

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Α΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄Λυκείου Θετικής & Τεχνολ. Κατεύθυνσης

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Β΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης & Επιλογής

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Β΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Γ΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Γ΄Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Γ΄Λυκείου Θετικής & Τεχνολ. Κατεύθυνσης

Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

 

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής PSSC (1993)

Πειράματα Φυσικής - Ιωάννου Λ. Μπουρούτη (ΟΕΔΒ, 1977)

Physics Lecture Demonstrations - University of California at Berkeley