Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Εγκύκλιος 92985/Γ7 (10-08-2012) «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

Εγκύκλιος 95783/Γ7 (22-8-2012) «Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις.»

Υπουργική Απόφαση 93004 /Γ7 (10-08-2012) «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)»

Υπουργική Απόφαση 97285 /Γ7 (30-08-2011) «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.»

Εγκύκλιος 68278/Γ7 (06-07-2006) «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών - Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε.»

Εγκύκλιος 194936/Δ2 (13-11-2017) «Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης»

Εγκύκλιος 185103/Δ2 (31-10-2017) «Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες»

Εγκύκλιος 131773/Γ7 (22-11-2005) «Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων»

Εγκύκλιος 60954/Γ7 (21-06-2005) «Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου»

Εγκύκλιος 104235/Γ7 (28-09-2004) «Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενα σχολεία»

Εγκύκλιος 2093/ΔΙΕΦΕΣ (24-10-2002) «Μετακίνηση ειδών εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικών επιστημών»

Nόμος 2986/ ΦΕΚ 24/Α (13-02-2002) «Σύσταση και Οργάνωση Ε.Κ.Φ.Ε.»

 

Εγκύκλιος 172298/Δ2 (13-10-2017) «Τροποποίηση οδηγιών για τη διδασκαλία της Χημείας στη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017-18»

Εγκύκλιος 166080/Δ2 (05-10-2017) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄,Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄,Β΄,Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017-18»

Εγκύκλιος 164292/Δ2 (03-10-2017) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017-18»

Εγκύκλιος 145646/Δ7 (05-09-2017) «Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολ. έτος 2017-18»

Εγκύκλιος 134932/Δ2 (21-08-2017) «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017-18»

 

Εγκύκλιος 179288/Δ2 (26-10-2016) «Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)»

Εγκύκλιος 170603/Δ2 (13-10-2016) «Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)»

Εγκύκλιος 166723/Δ4 (07-10-2016) «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2016-17»

Εγκύκλιος 2834/Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας (03-10-2016) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των θέσεων του υπευθύνου και συνεργατών στο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας για το σχολ. έτος 2016-17»

Εγκύκλιος 159603/Δ2 (28-09-2016) «Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. και Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.»

Εγκύκλιος 150658/Δ2 (15-09-2016) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄,Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄,Β΄,Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-17»

Εγκύκλιος 150022/Δ2 (15-09-2016) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016-17»

Εγκύκλιος 150022/Δ2 (15-09-2016) «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016-17»

 

Εγκύκλιος 10848/Δ4 (25-01-2016) «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 195566/Δ2 (02-12-2015) «Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Χημείας Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 182668/Δ2 (12-11-2015) «Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)»

Εγκύκλιος 177456/Α5 (05-11-2015) «Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-16 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο»

Εγκύκλιος 163092/Δ4 (15-10-2015) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 163085/Δ4 (15-10-2015) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 182674/Δ2 (12-11-2015) «Τροποποίηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 159259/Δ2 (09-10-2015) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 159253/Δ2 (09-10-2015) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 144958/Δ2 (16-09-2015) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2015-16»

Εγκύκλιος 96080/Δ2 (17-06-2015) «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015-16»

 

ΦΕΚ 2863/Β (23-10-2014) «Καθορισμός της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 152508/Γ2 (24-09-2014) «Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 152499/Γ2 (24-09-2014) «Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 147346/Γ2 (16-09-2014) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 138947/Γ7 (03-09-2014) «Διευκρινίσεις ως προς την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 137843/Γ2 (02-09-2014) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.»

Εγκύκλιος 2624/Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας (01-09-2014) «Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου ΕΚΦΕ Ευρυτανίας για το σχολ. έτος 2014-15»

ΦΕΚ 2300/Β (27-08-2014) «Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου - κλάδου Βιολογία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

Εγκύκλιος 131642/Γ7 (19-08-2014) «Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 131222/Γ2 (18-08-2014) «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας A΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

Εγκύκλιος 129604/Γ7 (12-08-2014) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολ. έτος 2014-15»

ΦΕΚ 1938/Β (17-07-2014) «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

ΦΕΚ 1411/Β (03-06-2014) «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής A΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15»

ΦΕΚ 1401/Β (02-06-2014) «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής A΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για το σχολ. έτος 2014-15»

 

Εγκύκλιος 35359/Γ2 (11-03-2014) «Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 20895/Γ2 (13-02-2014) «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 5503/Γ2 (16-01-2014) «Οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 2174/Γ2 (09-01-2014) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκυκλίου με θέμα: "Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολ. έτος 2013-14"»

Εγκύκλιος 4242 (03-12-2013) ΔΔΕ Ευρυτανίας «Εργαστηριακή Διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 178603/Γ2 (22-11-2013) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 139606/Γ2/ 01-10-2013 ως προς το μάθημα της Χημείας της Α΄ Ημερησίου και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 175710/Γ7 (19-11-2013) «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 155330/Γ7 (22-10-2013) «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 153077/Γ2 (18-10-2013) «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 147643/Γ2 (11-10-2013) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2013-2014»

Εγκύκλιος 3238/Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας (04-10-2013) «Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου ΕΚΦΕ Ευρυτανίας για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 141842/Γ7 (3-10-2013) «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)»

Εγκύκλιος 140853/Γ2 (2-10-2013) «Οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου»

Εγκύκλιος 139607/Γ2 (1-10-2013) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 139606/Γ2 (1-10-2013) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 136763/Γ7 (26-09-2013) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 134266/Γ7 (23-09-2013) «Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)»

Εγκύκλιος 134281/Γ7 (23-09-2013) «Κάλυψη των θέσεων των συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για το σχολ. έτος 2013-14»

Εγκύκλιος 105938/Γ2 (31-07-2013) «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14»

 

Εγκύκλιος 127848/Γ2 (18-10-2012) «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-13»

Εγκύκλιος 123033/Γ7 (10-10-2012) «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-13»

Εγκύκλιος 115371/Γ2 (28-09-2012) «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και της Α΄ και Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2012-13»

Εγκύκλιος 115360/Γ2 (28-09-2012) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012-13»

Εγκύκλιος 114540/Γ7 (27-09-2012) «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)»

Εγκύκλιος 106554/Γ7 (14-09-2012) «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

Εγκύκλιος 105221/Γ7 (12-09-2012) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 102717/Γ2 (07-09-2012) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-13»

 

Εγκύκλιος 55567/Γ7 (17-05-2012) «Πίνακες απολογισμού Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ»

Εγκύκλιος 365/Γ2 (3-1-2012) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 364/Γ2 (3-1-2012) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 119310/Γ7 (17-10-2011) «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 114125/Γ2 (04-10-2011) «Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 98605/Γ2/02-09-2011 εγγράφου με θέμα «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011-12» ως προς το μάθημα της Φυσική Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

Εγκύκλιος 110985/Γ2 (26-09-2011) «Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 98600/Γ2/02-09-2011 εγγράφου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-12» ως προς το μάθημα της Φυσικής Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου»

Εγκύκλιος 110410/Γ7 (23-09-2011) «Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)»

Εγκύκλιος 100167/Γ7 (06-09-2011) «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

Εγκύκλιος 98605/Γ2 (02-09-2011) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 98600/Γ2 (02-09-2011) «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-12»

ΦΕΚ 1966 Β (02-09-2011) «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

Εγκύκλιος 97363/Γ2 (30-08-2011) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 97361/Γ2 (30-08-2011) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-12»

Εγκύκλιος 98330/Γ7 (01-08-2010) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04»

ΦΕΚ 1213 Β (14-06-2011) «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α' τάξης Γενικού Λυκείου»

Εγκύκλιος 55168/Γ2 (13-05-2011) «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Α' τάξης Γενικού Λυκείου»

Εγκύκλιος 55163/Γ2 (13-05-2011) «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Α' τάξης Γενικού Λυκείου»

 

Εγκύκλιος 66951/Γ7 (10-06-2010) «Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) κατά το σχολικό έτος 2010-2011»

Εγκύκλιος 104831/Γ7 (25-08-2010) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04»

Εγκύκλιος 160252/Γ7 (20-12-2010) «Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας κατά το σχολικό έτος 2010-2011»

Εγκύκλιος 114368/Γ2 (15-09-2010) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Θετικών Μαθημάτων της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2010-2011»

Εγκύκλιος 114361/Γ2 (15-09-2010) «Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010-2011»

 

Εγκύκλιος 88693/Γ7 (23-07-2009) «Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2009-2010»

Εγκύκλιος 88692/Γ7 (23-07-2009) «Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2009-2010»

Εγκύκλιος 88695/Γ7 (23-07-2009) «Εργαστηριακή διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2009-2010»

Εγκύκλιος 88233/Γ7 (22-07-2009) «Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04»

Εγκύκλιος 86213/Γ7 (17-07-2009) «Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2009-2010»

Εγκύκλιος 88698/Γ7 (23-07-2009) «Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) κατά το σχολικό έτος 2009-2010»