Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

 

Εγκύκλιος 92985/Γ7 (10-08-2012) «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

Εγκύκλιος 95783/Γ7 (22-8-2012) «Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις.»

Υπουργική Απόφαση 93004 /Γ7 (10-08-2012) «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)»

Υπουργική Απόφαση 97285 /Γ7 (30-08-2011) «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.»

Εγκύκλιος 68278/Γ7 (06-07-2006) «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών - Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε.»

Εγκύκλιος 131773/Γ7 (22-11-2005) «Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων»

Εγκύκλιος 60954/Γ7 (21-06-2005) «Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου»

Εγκύκλιος 104235/Γ7 (28-09-2004) «Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενα σχολεία»

Εγκύκλιος 2093/ΔΙΕΦΕΣ (24-10-2002) «Μετακίνηση ειδών εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικών επιστημών»

Nόμος 2986/ ΦΕΚ 24/Α (13-02-2002) «Σύσταση και Οργάνωση Ε.Κ.Φ.Ε.»