Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός της ΠΑΝΕΚΦΕ με τίτλο «Δράση video - Πειράματα στο Γυμνάσιο» για το σχολικό έτος 2023-24 (11-03-2024)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2024 (08-12-2023)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2024 (17-11-2023)

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2024» (27-10-2023)

 

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2023» (09-03-2023)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2023 (07-11-2020)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπεύθυνου ΕΚΦΕ της ΔΔΕ Ευρυτανίας (24-10-2022)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2022-23)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2023 (25-05-2022)

 

17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2022 (10-12-2021)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EOES 2022 (10-11-2021)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2022 (10-11-2021)

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2022» (17-09-2021)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2021-22)

 

Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2021 (07-05-2021)

17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2021 (08-01-2021)

Ματαίωση διεξαγωγής του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2021» (11-11-2020)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2021 (21-10-2020)

31ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2021 (21-10-2020)

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 (21-07-20)

 

34ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2020 (24-01-2020)

16ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2020 (11-12-2019)

25ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2020 (02-12-19)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2020 (20-11-2019)

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2020 (14-11-2019)

30ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2020 (14-11-2019)

Υπόμνημα ΠΑΝΕΚΦΕ προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: «Σχετικά με την ένταξη των εργαστηριακών δραστηριοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική» (10-09-2019)

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2019 (13-04-2019)

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2019» (20-03-2019)

15th International Particle Physics Masterclasses 2019 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (07-03-2019 έως 17-04-2019)

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 (05-12-18)

15ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2019 (14-11-2018)

33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2019 (22-10-2018)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2019 (08-10-2018)

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2018 (20-02-2018)

14th International Particle Physics Masterclasses 2018 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (15-02-2018 έως 28-03-2018)

14ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2018 (12-12-2017)

32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2018 (05-12-2017)

Όροι - Προϋποθέσεις Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018 (27-10-2017)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018 (28-09-2017)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2017-18)

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2018» (14-07-2017)

 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-17 (21-06-2017)

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2017» (20-03-2017)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων III (08-02-2017)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην "ΓΙΟΡΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2017"

13th International Particle Physics Masterclasses 2017 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (01-03-2017 έως 11-04-2017)

27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2017 (20-01-2017)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων II (19-12-2016)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων I (05-12-2016)

Πρόσκληση τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2017 (15-11-2016)

31ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2017 (14-11-2016)

13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2017 (10-11-2016)

9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών» - «Inventing the future of Science Education» (24-10-2016)

22os Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2017 (06-10-2016)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2017 (23-09-2016)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2016-17)

 

30ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2016 (03-02-2016)

12th International Particle Physics Masterclasses 2016 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (11-02-2016 έως 23-03-2016)

Ορισμός Υπευθύνων Σχολ. Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) Ν. Ευρυτανίας (2015-16)

9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (26-11-2015)

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2016 (19-11-2015)

12ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2016 (02-11-2015)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2016 (06-10-2015)

 

25ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2015 (21-01-2015)

11th International Particle Physics Masterclasses 2015 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (26-02-2015 έως 21-03-2015)

29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2015 (12-12-2014)

Ορισμός Υπευθύνων Σχολ. Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) Ν. Ευρυτανίας (2014-15)

11ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2015 (05-12-2014)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2015 (26-09-2014)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2014-15)

 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2013-14 (10-06-2014)

Ημερίδα του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας & του ΕΚΦΕ Καρδίτσας: «Χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού» (05-05-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων X (29-04-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IX (08-04-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VIII (11-03-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VII (25-02-2014)

Διημερίδα του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας & του ΚΠΕ Καρπενησίου: «Το νερό στο μικροσκόπιο» Εργαστηριακές μέθοδοι χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης της ποιότητας του νερού (21 & 22-02-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VI (11-02-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων V (28-01-2014)

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2014 (22-01-2014)

10th International Particle Physics Masterclasses 2014 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (12-03-2014 έως 12-04-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙV (14-01-2014)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙII (17-12-2013)

10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2014 (13-12-2013)

Απολογισμός τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2014 (09-12-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙI (03-12-2013)

28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2014 (29-11-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Ι (19-11-2013)

Πρόσκληση τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2014 (07-12-2013)

Ορισμός Υπευθύνων Σχολ. Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) Ν. Ευρυτανίας (2013-14)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2013-14)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2014 (06-08-2013)

 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2012-13 (12-06-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (05-06-2013)

Διημερίδα του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας & του ΕΚΦΕ Ηλείας: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου» (24 & 25-04-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VIII (16-04-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VII (09-04-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VI (26-03-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων V (12-03-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IV (26-02-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IIΙ (12-02-2013)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IΙ (29-01-2013)

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2013 (28-01-2013)

27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2013 (16-01-2013)

9th International Particle Physics Masterclasses 2013 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (8-3-2013 έως 20-3-2013)

9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2013 (03-01-2013)

Απολογισμός τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2013 (14-12-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Ι (11-12-2012)

Πρόσκληση τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2013 (08-12-2012)

Ορισμός Υπευθύνων Σχολ. Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) Ν. Ευρυτανίας (2012-13)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2013 (24-9-2012)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2012-13)

 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2011-12 (01-06-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων X (03-04-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IX (20-03-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VIII (06-03-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VII (14-02-2012)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων VI (24-01-2012)

8th International Particle Physics Masterclasses 2012 - Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (27-2-2012 έως 24-3-2012)

22ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2012 (19-01-2012)

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2012 (19-01-2012)

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2012 (21-12-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων V (20-12-2011)

Απολογισμός τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2012 (28-11-2011)

Πρόσκληση τοπικού μαθητικού διαγωνισμού EUSO 2012 (26-11-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IV (22-11-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων IΙI (08-11-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙI (18-10-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Ι (04-10-2011)

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2012 (26-9-2011)

Σχέδιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ Ν. Ευρυτανίας για το σχολ. έτος 2011-12

Ορισμός Υπευθύνων Σχολ. Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) Ν. Ευρυτανίας (2011-12)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2011-12)

 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2010-11 (29-06-2011)

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - «Πιλοτική Φάση» (15-06-2011 έως 3-12-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων V (12-04-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙV (15-03-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙII (15-02-2011)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων ΙI (23-11-2010)

Σεμινάριο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας: Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Ι (12-10-2010)

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 Ν. Ευρυτανίας (2010-11)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ