Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

 

Κατάλογος οργάνων και συσκευών εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών - ΟΕΔΒ Έκδοση 2000

Εγχειρίδιο Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) Multilog

Εγχειρίδιο Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) Vernier - LabPro

Εγχειρίδιο Απαγωγού Εστίας (FH-1)

Εγχειρίδιο Βολτόμετρου-Αμπερόμετρου-Γαλβανόμετρου DAVA-320

Εγχειρίδιο Γενικής Σειράς Εργαστηριακών Οργάνων Σ.Ε.Φ.Ε. (ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ)

Εγχειρίδιο Γεννήτριας Van de Graaf

Εγχειρίδιο Γεννήτριας Ακουστικών Συχνοτήτων Luyang YB16200

Εγχειρίδιο Γεννήτριας Φορτίων Wimshurst

Εγχειρίδιο Επαγωγικού Πηνίου Ruhmkorff

Εγχειρίδιο Ηλεκτρ. Χρονομέτρου SELAB 5702P

Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Ζυγαριάς 322-00 BONSO

Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Ζυγαριάς KERN

Εγχειρίδιο Θερμαινόμενου Μαγνητικού Αναδευτήρα LABTECH LMS-1003

Εγχειρίδιο Θερμομανδύα LABTECH LHM-0050F

Εγχειρίδιο Ιοντοανταλλακτικής Συσκευής Ionel

Εγχειρίδιο Μικροσκοπίου

Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη χρήση Χημικών Ουσιών του ΣΕΦΕ (SIGMA-ALDRICH Ltd.)

Εγχειρίδιο Οργάνων Χημείας

Εγχειρίδιο Πάγκου Εργασίας (ΦΕ-1)

Εγχειρίδιο Παλμογράφου Goodwill GRS6032A

Εγχειρίδιο Παλμογράφου Luyang ΥΒ43280

Εγχειρίδιο Προβολέα Overhead VEGA 250 XLS FOCUS

Εγχειρίδιο Σειράς Ηλεκτρικών Οργάνων (ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ)

Εγχειρίδιο Σειράς Μόνιμων Παρασκευασμάτων Βιολογίας

Εγχειρίδιο Σειράς Οργάνων Κυματικής

Εγχειρίδιο Σειράς Οργάνων Μηχανικής - Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων

Εγχειρίδιο Σειράς Πηνίων και Μαγνητών

Εγχειρίδιο Σειράς Προπλασμάτων Βιολογίας

Εγχειρίδιο Σετ Μοριακών Μοντέλων - DNA / RNA (BioAnalytica)

Εγχειρίδιο Στίβου Ανακύκλωσης - Μελέτης Κεντρομόλου Δύναμης

Εγχειρίδιο Συσκευής Απόσταξης

Εγχειρίδιο Συσκευής Αποτύπωσης Ηλεκτρικού Πεδίου

Εγχειρίδιο Συσκευής Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας

Εγχειρίδιο Συσκευής Ηλεκτρόλυσης Hoffman

Εγχειρίδιο Συσκευής Θερμικής Αγωγιμότητας και Θερμοδυναμικής Ισορροπίας

Εγχειρίδιο Συσκευής Μελέτης Στάσιμων Κυμάτων Kundt (SSWA1)

Εγχειρίδιο Συσκευής Μέτρησης Λόγου e/m του Ηλεκτρονίου (SE252)

Εγχειρίδιο Συσκευής Μηχανικού Ισοδ. Θερμότητας (MEH01)

Εγχειρίδιο Συσκευής Νόμου Ιδανικών Αερίων (GLA01)

Εγχειρίδιο Συσκευής Προσδιορισμού του Λόγου Cp/Cv

Εγχειρίδιο Συσκευής Φαινομένων Πόλωσης (POA01)

Εγχειρίδιο Συνόλου Μελέτης Φασμάτων Εκπομπής και Απορρόφησης

Εγχειρίδιο Συσκευής Φωτοηλεκτρικού Φαινομένου

Εγχειρίδιο Τροφοδοτικού Χαμηλών και Υψηλών Τάσεων Conel HLV520

Εγχειρίδιο Υδατόλουτρου LABTECH LWB-211A

Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πεχάμετρου EUTECH

Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πολυμέτρου Faithful FT-591