Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Physics and Photography - Ηλίας Σιτσανλής

PhET Interactive Science Simulations - University of Colorado

Java Applets on Physics - Walter Fendt

General Physics Java Applets - B. Surendranath Reddy

Εικονικά Πειράματα Φυσικής - Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

Μικροεφαρμογές ηλεκτρονικής - Α. Μαρμαρινός

CircuitLab - Mike Robbins, Humberto Evans

Virtual Oscilloscope - Peter Debik (Technical University Berlin)

Computer animations of physical processes

NtnuJava Virtual Physics Laboratory

Math and Physics Applets - Paul Falstad

Schoolphysics - Keith Gibbs

Periodic Table of the Elements I - Yinon Bentor

Periodic Table of the Elements II - Michael Dayah

Elemental Spectra - University of Oregon

Atomic and Molecular Orbitals - University of Sheffield

Virtual Chemistry Experiments - David N. Blauch

About.com Chemistry - Anne Marie Helmenstine

Learn Genetics - University of Utah

Προσομοίωση χρήσης Mικροσκοπίου - University of Delaware

Ηuman Βody Μaps - Healthline Media

Biology Virtual Labs - Howard Hughes Medical Institute

Solar System Scope

Map Collection - David Rumsey

 

Fizik.si (Φυσική)

ScienceTube - Μιχάλης Ορφανάκης (Φυσική)

ScienceFix.com - Darren Fix (Φυσική)

Eureka Physics (Φυσική)

Sixty Symbols - University of Nottingham (Φυσική)

Minute Physics - Henry Reich (Φυσική)

Πειράματα - Ίδρυμα Ευγενίδου (Φυσική - Χημεία - Βιολογία)

Πειράματα Χημείας - ΕΚΦΕ Ρεθύμνου (Χημεία)

Κυριακάτικα Πρωινά - ΔιΧηΝΕΤ (Χημεία)

LiveChem - Oliver Adcock (Χημεία)

The Periodic Table of Videos - University of Nottingham (Χημεία)

100+ Experiments in Chemistry - University of Tartu (Χημεία)

CELLS alive - Jim Sullivan (Βιολογία)