Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Κάντε "κλικ" πάνω στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

tr>

 

 

 
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας

 

 

 
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
ΕΚΦΕ Ευρυτανίας

 

 

 

Κατασκευή Hoffman
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2021-22
Αντίδραση HCl με Al
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2021-22
Καρτεσιανός δύτης
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2021-22

 

 

 

Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2019-20
Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2019-20
Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2019-20

 

 

 

Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19

 

 

 

Πηνίο Tesla
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Πηνίο Tesla
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Πηνίο Tesla
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19

 

 

 

Μοντέλο DNA
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Μοντέλο DNA
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
Μοντέλο DNA
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19

 

 

 

"Φτιάξε το δικό σου πηγάδι"
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
"Φτιάξε το δικό σου πηγάδι"
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19
"Φτιάξε το δικό σου πηγάδι"
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2018-19

 

 

 

Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017
Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017
Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017

 

 

 

Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017
Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017
Γιορτή Φυσικών Επιστημών
24-05-2017

 

 

 

Η Κρήνη του Ήρωνα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2016-17
Η Κρήνη του Ήρωνα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2016-17
Η Κρήνη του Ήρωνα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2016-17

 

 

 
Συνάντηση 08/02/2017
Συνάντηση 08/02/2017
Συνάντηση 08/02/2017

 

 

 
Συνάντηση 05/12/2016
Συνάντηση 05/12/2016
Συνάντηση 05/12/2016

 

 

 
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016

 

 

 
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016
Τοπικός EUSO 2017 3/12/2016

 

 

 
Hydrobots project
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Hydrobots project
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Hydrobots project
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Πείραμα Ερατοσθένη
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Κούπα του Πυθαγόρα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Κούπα του Πυθαγόρα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Κούπα του Πυθαγόρα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Απλός ηλ. κινητήρας
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Απλός ηλ. κινητήρας
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Απλός ηλ. κινητήρας
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

"Πύραυλος" CO2
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
"Πύραυλος" CO2
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
"Πύραυλος" CO2
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Πομπός FM 1 Watt
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Πομπός FM 1 Watt
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Πομπός FM 1 Watt
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Ηλεκτρικές στήλες
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Ηλεκτρικές στήλες
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16
Ηλεκτρικές στήλες
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2015-16

 

 

 

Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2014-15
Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2014-15
Αεροτράπεζα
1ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2014-15

 

 

 

7η Εκδήλωση Φ. Ε. Καρδίτσα 05/05/2014
7η Εκδήλωση Φ. Ε. Καρδίτσα 05/05/2014
7η Εκδήλωση Φ. Ε. Καρδίτσα 05/05/2014

 

 

 

Συνάντηση 29/04/2014
Συνάντηση 29/04/2014
Συνάντηση 29/04/2014

 

 

 

Συνάντηση 08/04/2014
Συνάντηση 08/04/2014
Συνάντηση 08/04/2014

 

 

 

EUSO 2014 Athens
30/3/2014 - 6/4/2014
EUSO 2014 Athens
30/3/2014 - 6/4/2014
EUSO 2014 Athens
30/3/2014 - 6/4/2014

 

 

 

Συνάντηση 11/03/2014
Συνάντηση 11/03/2014
Συνάντηση 11/03/2014

 

 

 

Συνάντηση 25/02/2014
Συνάντηση 25/02/2014
Συνάντηση 25/02/2014

 

 

 

Διημερίδα "Το νερό στο μικροσκόπιο"
21 & 22/02/2014
Διημερίδα "Το νερό στο μικροσκόπιο"
21 & 22/02/2014
Διημερίδα "Το νερό στο μικροσκόπιο"
21 & 22/02/2014

 

 

 
Hydrobots project
2ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2013-14
Hydrobots project
2ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2013-14
Hydrobots project
2ο Γυμν. Καρπενησίου
Σχολ. έτος 2013-14

 

 

 

Συνάντηση 11/02/2014
Συνάντηση 11/02/2014
Συνάντηση 11/02/2014

 

 

 

Συνάντηση 28/01/2014
Συνάντηση 28/01/2014
Συνάντηση 28/01/2014

 

 

 

Συνάντηση 14/01/2014
Συνάντηση 14/01/2014
Συνάντηση 14/01/2014

 

 

 

Συνάντηση 17/12/2013
Συνάντηση 17/12/2013
Συνάντηση 17/12/2013

 

 

 

Τοπικός EUSO 2014 7/12/2013
Τοπικός EUSO 2014 7/12/2013
Τοπικός EUSO 2014 7/12/2013

 

 

 
Συνάντηση 19/11/2013
Συνάντηση 30/11/2013
Συνάντηση 3/12/2013

 

 

 
Συνάντηση 5/06/2013
Συνάντηση 5/06/2013
Συνάντηση 5/06/2013

 

 

 
Διημερίδα "Ουράνιο Τόξο" 24 & 25/4/2013
Διημερίδα "Ουράνιο Τόξο" 24 & 25/4/2013
Διημερίδα "Ουράνιο Τόξο" 24 & 25/4/2013

 

 

 
Hydrobots project ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου Σχολ. έτος 2012-13
Hydrobots project ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου Σχολ. έτος 2012-13
Hydrobots project ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου Σχολ. έτος 2012-13

 

 

 
Συνάντηση 16/04/2013
Συνάντηση 16/04/2013
Συνάντηση 16/04/2013

 

 

 
Συνάντηση 12/03/2013
Συνάντηση 12/03/2013
Συνάντηση 12/03/2013

 

 

 
Συνάντηση 26/02/2013
Συνάντηση 26/02/2013
Συνάντηση 26/02/2013

 

 

 
Συνάντηση 12/02/2013
Συνάντηση 12/02/2013
Συνάντηση 12/02/2013

 

 

 
Συνάντηση 29/01/2013
Συνάντηση 29/01/2013
Συνάντηση 29/01/2013

 

 

 
Τοπικός EUSO 2013 8/12/2012
Τοπικός EUSO 2013 8/12/2012
Τοπικός EUSO 2013 8/12/2012

 

 

 
Συνάντηση 20/03/2012
Συνάντηση 20/03/2012
Συνάντηση 20/03/2012

 

 

 
Συνάντηση 6/03/2012
Συνάντηση 6/03/2012
Συνάντηση 6/03/2012

 

 

 
Συνάντηση 14/02/2012
Συνάντηση 14/02/2012
Συνάντηση 14/02/2012

 

 

 
Συνάντηση 20/12/2011
Συνάντηση 20/12/2011
Συνάντηση 20/12/2011

 

 

 
Τοπικός EUSO 2012 26/11/2011
Τοπικός EUSO 2012 26/11/2011
Τοπικός EUSO 2012 26/11/2011

 

 

 
Συνάντηση 22/11/2011
Συνάντηση 22/11/2011
Συνάντηση 22/11/2011

 

 

 
Συνάντηση 4/10/2011
Συνάντηση 4/10/2011
Συνάντηση 4/10/2011

 

 

 
Συνάντηση 15/02/2011
Συνάντηση 15/02/2011
Συνάντηση 15/02/2011

 

 

 
Συνάντηση 15/02/2011
Συνάντηση 15/02/2011
Συνάντηση 15/02/2011

 

 

 
Συνάντηση 2/12/2008
Συνάντηση 4/11/2008
Συνάντηση 4/11/2008

 
Καρπενήσι
Βελούχι
Προυσός
 
   
Λίμνη Κρεμαστών
Φουρνά
Ζαχαράκη