Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Πειράματα Φυσικής Γυμνασίου

Πειράματα Φυσικής Α' Λυκείου

Πειράματα Φυσικής B' Λυκείου

Πειράματα Φυσικής Γ' Λυκείου

Σημειώσεις και εργαστηριακές ασκήσεις με το Multilog

 

Φωτογραφίες από το εργαστήριο Φυσικής του Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας

Physics Lecture Demonstrations - University of California at Berkeley