Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

Ιστορία του Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευρυτανίας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1997 με βάση την 1111/Γ2 (22-02-1996) απόφαση του ΥΠΕΠΘ και ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Μαθημάτων και σύμβουλος για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο νομού. Το Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας έχει υπό την εποπτεία του 1 Γενικό Λύκειο, 4 Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις, 3 Γυμνάσια και 2 ΕΠΑ.Λ..
Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων όσον αφορά στην προαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας και την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ. Καρπενησίου (1ος όροφος) και διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών.

Διατελέσαντες υπεύθυνοι του Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας από ιδρύσεώς του

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου Σχολικό έτος
Πάζιος Βασίλειος - Φυσικός 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02 και 2002-03
Μαχάς Μιχαήλ - Φυσικός 2003-04 και 2004-05
Χρήστου Γεώργιος - Φυσικός 2005-06, 2006-07, 2007-08 και 2008-09
Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 και 2013-14
Δεν στελεχώθηκε 2014-15, 2015-16
Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός 2016-17
Δεν στελεχώθηκε 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24